Rörmokare Stockholm – underhåll dina stammar

Som villaägare så är underhåll av kritiska områden en detalj som sparar in många sköna kronor i slutändan. Genom att årligen undersöka taket, genom att hålla koll på källaren och vinden i syfte att säkerställa god ventilation och genom att se över exempelvis avlopp och stammar så slipper man de dyra kostnaderna som kan komma av mer akuta skador. Underhållet ger dig en chans att bygga en budget för framtida åtgärder.

Vi nämnde ovan stammarna och underhållet av dessa bör ske professionellt. Av den enkla anledningen att du själv saknar kunskap och utrustning för att undersöka dina stammar – där måste du istället betala en rörmokare i Stockholm för uppgiften. En rörmokare i Stockholm kan idag undersöka stammar med mer sofistikerade metoder.

Där man förr – exempelvis baserat på hur gammalt huset var – kunde ana och gissa sig till skicket på stammarna så kan man idag med säkerhet fastslå detta. En rörmokare i Stockholm använder sig nämligen av ny teknik och kan med hjälp av kameror undersöka hur rör och ledningar på insidan av huskroppen egentligen ser ut.

En relining kan ersätta stambytet

Skulle det exempelvis visa sig finnas en massa sprickor så kan också samme rörmokare i Stockholm anlitas för åtgärder. Vilket idag inte behöver vara synonymt med ett kostsamt och tidskrävande stambyte. Idag finns ett alternativ till stambytet i form av en relining som innebär att man sätter in nya stammar inuti de befintliga – detta sker genom att plast, som expanderar, sprutas in och stelnar.

De gamla stammarna är fortfarande på plats och fungerar som en slags mall till de nya. Fördelen med en relining är att det tar kortare tid och att man slipper riva ut en massa väggar. Det är också, givet detta, ett betydligt billigare projekt för en rörmokare i Stockholm att genomföra.

Det vanliga i samband med en rörinspektion är att den följs upp av en rörspolning där man med hjälp av hett vatten och hårt tryck rengör stammarna. Men, i vissa fall kan även nämnda relining rekommenderas. Oavsett vilket så kommer den rörmokare du anlitar att vara en rejäl investering för dig.

Hitta mer om rörmokare på denna sida: rormokarenistockholm.se