Rusta och matcha ger dig nya fina vägar i Stockholm

Rusta och matcha Stockholm skapar inga riktiga vägar att köra på, men de kan säkert hjälpa dig att hitta de nya vägar du ska gå när det gäller arbetslivet.

Att stå utanför arbetsmarknaden är inte så roligt. Det kan bli ett hopplöst uppdrag att försöka hitta ett arbete som passar dig. Kanske är du på väg att ge upp. Men misströsta inte. Det finns bra hjälp att få. Tala med Arbetsförmedlingen om det som heter Rusta och matcha. De kan hjälpa till.

Människor på rusta och matcha är specialister på att hitta just den inriktningen som skulle passa dig. Det kan gälla ett yrke men det kan lika gärna gälla studier. En del behöver helt enkelt omskola sig medan andra behöver behärska språket bättre för att det ska bli lätt att hitta ett arbete.

Rusta och matcha finns tillgängliga i Stockholm

För att du ska få tillgång till den hjälp som finns att få på Rusta och matcha krävs det att du har stått utanför arbetsmarknaden ett bra tag. Hittar du inget där kan det vara så att de anställda på Rusta och matcha i Stockholm har egna kontakter som de kan presentera dig för. Då kan allt lösa sig.

Visst vore det riktigt bra om du kunde komma in på en arbetsplats där du passar in alldeles utomordentligt. Tack vare att det finns arbetsplatser som vänder sig speciellt till dem som har det svårt kan alltså allt lösa sig.

Investera i ny programvara

Dags att köpa ny programvara till din dator? Frågan är på många sätt retorisk och det handlar mer om att du ska inse värdet som finns i att med regelbundna intervaller ta steget mot ny programvara i form av exempelvis ett officepaket, ett nytt operativsystem eller exempelvis en ny server för ditt företag.

Det handlar inte om att din gamla programvara inte fungerar – det handlar mer om att ny, modern och uppdaterad programvara fungerar bättre. Dessutom så finns det alltid en säkerhetsaspekt att ha i åtanke också. Även om många tror sig surfa- och arbeta säkert så handlar det om att man utsätter sig för risker.

Säkerhet är en viktig fråga

Det sker dagligen en massa olika cyber- och virusattacker och dessa riktas inte – som många tror – enbart mot större företag och större aktörer. Tvärtom: man räknar med att mer än hälften av de attacker som sker riktas mot privatpersoner och små- samt medelstora företag.

Med det sagt så kan vi återigen ställa frågan som inledde texten: är det dags att köpa ny programvara till din dator? Sett ur ett säkerhetsperspektiv så är svaret tveklöst ja på den frågan.

Ny programvara – i synnerhet från Microsoft – uppfyller alla de krav på säkerhet man kan ha och alla attacker avstyrs direkt utan att du som användare behöver göra någonting. Genom detta kan man exempelvis dela dokument, redigera material och samarbeta med sina kollegor utan att information riskerar att hamna i orätta händer.

Prisvärd programvara på nätet

Att det finns billig programvara från Microsoft är även det värt att notera. Företaget släpper riktigt bra produkter till fina priser. Väljer du dessutom att köpa programvara via nätet så kommer du snabbt att upptäcka att priserna där är ännu lägre än i butik. Det är dags att ta steget mot ny programvara, eller hur?

Hälsokontroller – frågor och svar

När genomförde du senast en kontroll över din hälsa? Hur mår egentligen din kropp – och hur mår du på insidan? Att regelbundet genomföra hälsokontroller i Stockholm gör att man agerar förebyggande: man identifierar vissa problem och kan direkt börja skapa förändringar i det egna livet i syfte att må bättre på både in- och utsida. 

Hälsokontroller i Stockholm kan även användas av företag som kan använda dessa i syfte att skapa en bättre företagshälsa och som ett verktyg för att exempelvis förebygga längre sjukskrivningar hos personalen. Oavsett om det handlar om företag eller om privatpersoner så finns det många fördelar med hälsokontroller, men det finns också många frågor. Vi tänkte gå igenom några av de vanligaste frågorna och ge svar på dessa. Enligt följande: 

Fråga: Hur går hälsokontroller till? 

Svar: Hälsokontroller innebär att utbildad personal kontrollerar både fysisk och psykisk status hos den som ska undersökas. Man mäter exempelvis blodtryck, tar puls, kontrollerar immunförsvar och ser över risken för exempelvis diabetes. Utöver detta sker även djupgående samtal om hur man egentligen mår. Hur ser stressnivån ut, hur sover man om nätterna, hur ofta tränar man och på vilket sätt, vad har man för matvanor? Allt detta gås igenom och man får därefter en individuell plan för hur man ska agera för att komma till bukt med problematik som finns i den egna vardagen. Handlar det om hälsokontroller i Stockholm för företag så kommer företaget att ges tydliga tips om hur man kan förändra arbetsmiljön och arbetsklimatet i en mer positiv riktning. Inte sällan så rör detta förändringsarbete stress och press. Hur kan man reducera stressen på er arbetsplats och genom detta skapa bättre förutsättningar för varje enskild anställd? 

Fråga:  Hur lång tid tar hälsokontroller i Stockholm? 

Svar: Hur lång tid det tar beror dels på vilket företag man anlitat och dels på vilket typ av paket man valt. Gällande det senare så finns det mer avancerade hälokontroller som går in mer på djupet kring både fysisk och mental hälsa. Vanliga baspaket tar ungefär en halvtimme att genomföra och det är också den vanligaste lösningen bland både privatpersoner och företag i Stockholm. 

Fråga: Vad händer om det visar sig att jag är sjuk eller mår dåligt? 

Skulle exempelvis ett blodprov visa att någonting inte står rätt till så kommer man att rekommenderas att söka hjälp inom den vanliga sjukvården. Medverkar vid en hälsoundersökning gör alltid en sjuksköterska som kan hänvisa dig vidare. Skulle du må dåligt mentalt och uppleva problem med stress, depressioner eller lida av exempelvis sömnproblem så kan program skräddarsys för dig enligt KBT där du ges möjligheter att lära om invanda vanor och skapa nya förutsättningar för sig själv. Detta kommer givetvis att följas upp och där du deltar vid regelbundna samtal med en terapeut samt där ni tillsammans sätter upp nåbara mål att sikta mot i din vardag – och i ditt arbete.

HLR – kunskap för livet

HLR är en förkortning för hjärt-lungräddning. Det är en första hjälpen-behandling som man gör för att få igång hjärtslagen och andningen hos en person som fått hjärt- eller andningsstopp. Desto snabbare man kommer igång med inblåsningar och bröstkompressioner ju större chans har den som fått hjärt- eller andningsstopp att klara sig. Idag överlever ungefär 11% av de som får ett bevittnat hjärtstopp, det är dubbelt så mycket som på 90-talet. Bland annat beror det på att många kan ge HLR. Hjärt-lungräddning räddar hundratals liv i Sverige varje år. 

Gå en HLR-utbildning

Man kan gå en HLR-utbildning i Stockholm eller i någon annan stad i Sverige. Vissa företag och arbetsplatser anordnar HLR-kurser för sin personal. Förmågan att utföra HLR har du med dig hemma, ute och på ditt arbete. Man bör gå om utbildningen ungefär vart 3-5 år för att hålla kunskapen färsk. Att läsa sig till HLR är svårt. När man går en kurs får man ofta prova på människoliknande dockor. Det gör att man får en rent fysisk erfarenhet av hur det är att utföra HLR.

Hjärt-lungräddning skiljer sig mellan vuxna och barn, mest på grund av att vuxna är större. Det krävs mycket mer kraft för att göra hjärtmassage på en vuxen person är på ett spädbarn. 

Var beredd vid hjärtstopp

Den som har gått en HLR-utbildning är beredd om någon i närheten plötsligt drabbas av hjärt- eller andningsstopp. Det första man skall göra är att larma 112. Finns det andra människor på plats kan en person springa och hämta en hjärtstartare medan en annan ringer 112. Den som kan HLR får utföra hjärt-lungräddning tills dess att sjukvårdspersonal är på plats. 

Hjärnan är mycket beroende av syre och hjärnskador kan uppstå efter bara några minuter utan syre. Konstgjord andning och hjärtmassage hjälper till att hålla hjärnan syresatt. 

Att inte veta vad man skall göra när någon får ett andnings- eller hjärtstopp är en hemsk känsla. Genom att lära dig HLR kan du vara till stor hjälp om det händer i din närhet. Du behöver inte kunna utföra hjärt-lungräddning som privatperson. Det är dock livsviktig kunskap som i nödlägen kan rädda liv.

Varför får man andnings- eller hjärtstopp?

Det finns många orsaker till varför man drabbas av ett hjärt- eller andningsstopp. Hjärtstopp beror i de flesta fall på hjärt- och kärlsjukdomar. Andningsstopp kan orsakas av kraftiga allergier, astma eller att något fastnat i luftstrupen. Andra anledningar till att få hjärtstopp eller andningsstopp är drunkning, en kraftig elektrisk stöt, förgiftning eller överdosering av läkemedel. 

Skräddarsytt och klart när du ska köpa container

Det går att få skräddarsydda lösningar när du ska köpa container. Det innebär att du får exakt det du behöver och har användning för. Visst låter det bra? Frågan är vad du har för behov.

Du kanske frågar dig hur många olika användningsområden det finns för en container och i din hjärna dyker det bara upp några få. Kanske har du sett en container där man kan slänga skräp? Eller du kanske har sett hur man lastar på container efter container på ett stort lastfartyg? Någon måste alltså ha bestämt sig för att köpa en eller annan container medan någon annan har bestämt sig för att sälja container. Inte bara en utan flera tusentals. För containers åker runt i världen och fraktar varor som ska skeppas över de stora haven hela tiden.

Fundera över ditt behov av container

Vet du att det finns något som kallas miljöcontainer? En behållare som skyddar både miljö och människor från farliga vätskor och annat som ska antingen förvaras eller kasseras. Har du farliga ämnen som ska förvaras eller kasseras kan det vara en god idé att investera i en container. Det går bra att köpa en container som du kan ha till allt det du behöver. Det finns även möjlighet att hyra en container när du bara har behov av den för en kortare tid. Alla skeppar ju inte runt saker på de stora haven dagarna i ända. Några har bara behov av en container vid enstaka tillfällen. Läs mer om containers på denna sida: köpacontainer.nu

Lastväxlarflak med kvalitet

Även om det låter som en tungvrickare så är lastväxlarflak en väldigt praktisk och flexibel lösning på transportproblem, eftersom man bara hakar på den typ av flak man behöver för stunden.

Har man en fordonspark så vet man att det alltid krävs olika typer av flak beroende på vad som ska fraktas. Med ett lastväxlarflak anpassar man enkelt dragfordonet efter det som ska transporteras. De tar heller ingen större plats att parkera när de väntar på nytt uppdrag.

Är man tillverkare av lastväxlarflak så gäller det därför att vara flexibel. Man måste lyssna på vad de som använder flaken behöver och anpassa tillverkningen efter det. Därför är kundkontakten en viktig del i företagets utveckling. Man vill alltid kunna tillverka det flak som gör kunden helt nöjd.

Tillverkare av lastväxlarflak har en miljö- och kvalitetspolicy

Det är viktigt för företag som är tillverkare av lastväxlarflak att göra produkter av hög kvalitet. Ett flak är i sig en miljövänlig produkt eftersom det har så många olika användningsområden.

Tillverkningsprocessen behöver också vara miljöanpassad. Därför ställer man krav på sina leverantörer så att de också gör ett miljömedvetet arbete. Man ser dessutom alltid till att göra rätt från första början för att slippa slöseri med material.

Hög kvalitet ger lång livslängd och det är en av anledningarna till att man är noga med att välja bra tillverkningsmaterial. Alla transporter behöver också utföras på ett sätt som sparar på resurser.

Tillsammans kan kund och tillverkare därför skapa användbara lastväxlarflak av hög kvalitet med en tanke på framtiden.

Hinner du med din städning?

Så du ska flytta? Det är alltid ett tillfälle att fira. Nya omgivningar och ny bostad och allt gammalt är lämnat bakom. Tja, det sista man vill är att åka tillbaka och städa eller hur?

Städning kommer antagligen aldrig att bli framröstat och hamna på en topp tio-lista för roligaste sysselsättningarna. De flesta av oss tycker utpräglat illa om att knega runt med dammsugare och mopp. Att damma är synnerligen osexigt. Och dagen därpå ser allt likadant ut igen.

Flyttstädning hamnar i en särskilt oattraktiv kategori eftersom här städas det för någon annan. Resultatet är viktigt och du får betala om du missar, men du får aldrig glädja dig åt resultatet. För ingen vill städa men alla tycker om när det doftar rent och är städat och dammfritt.

Ekvationen går med andra ord inte riktigt ihop.

Boka flyttstädning av proffsen

Det allra enklaste när man är mitt uppe i en flytt är att boka flyttstädning. Idag är det vanligt i alla delar av landet, även på mindre orter. I Västmanlands största stad Västerås är det regel snarare än undantag. Alla gör det, så bara haka på.

När du håller på med en flytt packar och sorterar du för fullt. Att glatt kunna beställa flyttstädning i Västerås av en proffsig städfirma är bara guld. Du behöver inte göra jobbet och du får rut-avdrag på kostnaden. Du vet att jobbet blir gjort och att det blir bra gjort.

Det som skulle ta dig många timmar klarar proffsen snabbare, så ring dem redan idag

Dina matvanor påverkar tänderna

Att kosten påverkar kroppen är något som man vet, men att kosten påverkar tänderna kanske man inte tänker på i samma utsträckning. För hälsan och att ha friska tänder bör man äta nyttigt.

Man mår bra av att äta en varierad och nyttigt kost. Kroppen får då det den längtar efter. Det kan därför vara bra att tänka till när man står där i affären med en dricka och chipspåse i handen. Givetvis så kan man få äta sådant som inte är så nyttigt då och då, men när det blir till en vana att hälla i sig en dricka varje dag så kanske man får tänka om. För det man äter påverkar både hälsan och tänderna. Så frågan är, hur ser dina matvanor ut och vad kan du förbättra? Det man kan se upp med är de sockerfällor som finns på marknaden. Det finns gömt socker i många produkter man inte tänker på. Det är oftast tillsatt socker i till exempel bröd, yoghurt, musli och i juicer. För att undvika att få i sig socker från dessa varor så bör man alltid läsa innehållsförteckningen.

Socker ökar risken för karies

Om du vet med dig att du äter för mycket socker så vore det bra att skära ned på det eftersom det skadar dina tänder. Det som händer när du äter socker är att karies bildas och du kan behöva uppsöka din tandläkare för att bli kvitt problemet som annars leder till onödiga hål i tänderna. Läs vidare om tandvård på denna hemsida: tandvårdmalmö.nu

Vad kostar det att flytta?

Vad kostar det att flytta egentligen? Kan man tjäna på att anlita en flyttfirma eller ligger den stora besparingen i att genomföra flytten på egen hand? Klart står att det är billigare att flytta allt utan någon professionell hjälp. Lika klart är det emellertid även att en flytt kostar pengar – även om du sköter allting själv.

Varje flytt är unik och det gör att man måste ta hänsyn till några saker som påverkar priset. Var flytten sker är en sådan, likaså hur pass mycket som ska flyttas och hur långt man ska åka. Att flytta inom Stockholm kan vara billigare än att flytta inom en mindre stad om man väljer en flyttfirma – detta då det finns en högre konkurrens och att det möjliggör ett lägre pris för beställaren. Ju fler saker som ska flyttas, desto högre blir priset och detsamma gäller naturligtvis om det handlar om en flytt mellan två städer som också kommer att kosta mer i slutändan. Detta vid en professionell flytt.

Att det kostar olika beroende på vilken firma man anlitar ska också tas i beaktning. Det kan man tjäna mycket på. Genom att alltid ta in offerter och ställa dessa mot varandra så kan man i slutändan hitta en flyttfirma i Stockholm vars priser är avsevärt mycket lägre än de andra. Här bör man emellertid även se till andra saker. Säkerhet, trygghet och erfarenhet exempelvis. Man måste först och främst se till att flytten är säker och att den sker under försäkring och med garantier. Rut-avdraget går även numera att använda vid en flytt: det gör skillnad för priset och där du som kund kan dra av halva arbetskostnaden med ett tak på 50.000 kronor.

Timpriset varierar mellan olika flyttfirmor

Ska man mellan tummen och pekfingret ge ett pris för en flyttfirma så bör man utgå från hur betalningen normalt ser ut. Ofta betalar man timpris och då per gubbe. En normal timtaxa å sin sida ligger mellan 350-500 kronor. Därifrån kan man också – beroende på hur stort bohag som ska flyttas och hur långt det tar – räkna på det exakta priset. Det ger en hint. Tänk även på att klargöra att exempelvis flyttkartonger ingår i priset så att det inte blir några missförstånd gällande tilläggskostnader.

En annan sak att tänka på gäller ditt ansvar. Har ni exempelvis kommit överens om ett pris baserat på en ungefärlig mängd föremål, möbler och kartonger som ska flyttas från X antal kvm så ska det heller inte komma några överraskningar från din sida. Beskriv vad som ska flyttas och hur det ser ut – finns hiss, är det smala passager och trappor? – och var så exakt som möjlig.

Kommer en flyttfirma med två gubbar och det visar sig att ett piano ska flyttas så faller detta på sin egen orimlighet; där kommer du att få betala mer än avtalat då man måste – om det ens är möjligt – kalla in fler bärare.

Det kostar pengar att flytta själv också

Även om du väljer att flytta själv så får du räkna med utgifter. Dels så handlar det om att hyra en flyttbil eller ett släp. Här kan man räkna med att ett släp kan kosta – beroende på var du hyr – från några hundralappar upp till femhundra kronor att hyra per dygn. En större bil kan å sin sida kosta upp till tusen kronor. Till det tillkommer naturligtvis även kostnader för bensin – där avgör vilket typ av fordon du har samt hur lång färd det handlar om.

Kartonger kostar pengar och du bör välja de lite dyrare då de erbjuder större säkerhet. Kvalitet kostar, och gällande kartonger så kan den där extra hundralappen vara skillnaden mellan en lyckad flytt och en ren katastrof. Försök att räkna på ditt bohag så att du köper tillräckligt många också. Storleken bör vara likadan på varje kartong. Det underlättar både bärande och packningen i bilen.

En sista kostnad handlar om betalningen till dina vänner och bekanta. Det är nästan obligatoriskt att bjuda på öl och pizza efter en flytt. Där är det bara att räkna hur många som hjälpt dig och se hur mycket en pizza kostar på den lokala pizzerian i det område du flyttat till samt vad man tar för en stor stark. Den kostnaden kommer du inte undan.

Det är definitivt billigare att flytta på egen hand. Men, kom även ihåg att du betalar för en tjänst: det kan vara värt att betala för professionell hjälp. Att flytta är både tungt, jobbigt och riskabelt sett till att någonting kan gå sönder.

Har Sverige för höga skatter?

Att Sverige är ett land där vi har höga skatter är något som är vida känt och som är ett evig ämne till diskussion och politiska debatter. Den ena sidan menar här att Sverige och skattesatserna här omöjliggör det för vanliga människor att tjäna pengar och att det i stort sett är omöjligt för ett företag att gå med en stor vinst på grund av att ens å stor del ska betalas till statskassan.

Den andra sidan däremot väljer att se till vad våra skattepengar går till – skola, vård och omsorg – och att vi de facto räknats som ett föregångsland gällande dessa tre områden. Den sidan väljer att påpeka hur det sett ut i Sverige under senare år då skatterna sjunkit och där både vård, omsorg och – framförallt – skola blivit lidande i och med detta.

PISA-resultatet, menar man, var en tydlig indikation på att skatterna i Sverige snarare bör höjas än sänkas och huruvida det påståendet är korrekt eller inte är något vi låter vara osagt. Klart i alla fall gällande Sveriges förhållandevis höga skatter är att väldigt många företagare – både stora och små – väljer att lämna landet för att kunna starta sina bolag på exempelvis Cypern och därigenom nå en betydligt högre vinst.

Klara ekonomiska fördelar i att starta bolag på Cypern

Fördelen mellan att starta ett bolag på Cypern och att starta motsvarande i Sverige är stor och främst om man ser till bolagsskatten. I Sverige ligger denna på 22% medan man i Cypern betalar 10% – en stor skillnad som naturligtvis gör en stor skillnad i plånboken.

Ytterligare fördelar som finns i att starta ett bolag i Cypern är att man där exempelvis kan köpa ett svenskt aktiebolag utan att betala någon kapitalvinstskatt, att man inte har något låneförbud för aktieägare i ett cypriotisk bolag samt att en skattefri utdelning är möjlig från bolag i Cypern.

Kort sagt; de ekonomiska fördelarna som ligger i att starta ett bolag på Cypern är alltför frestande för många mindre företag att motstå och här lägger vi inga som helst värderingar eller pekar med moraliska pekpinnar.

Tänk på alla idrottsmän och artister

Har man möjligheten att starta ett bolag på exempelvis Cypern eller Malta och därefter maximera sin vinst under några år så tycker vi också att det är okej. Här kommer förmodligen många att skrika rakt ut åt det faktum att de personer och företag som väljer denna utväg också i och med detta har lurat den svenska statskassan på åtskilliga miljoner – ibland miljarder! – och att de därigenom borde bli behandlade som en slags paria och för evigt vara bannlysta från att bestiga svensk mark igen.

Men – vad är egentligen skillnaden mellan att starta ett bolag på Cypern och att flytta till exempelvis Monaco som många idrottsmän- och kvinnor gör under de lukrativa åren av sina karriärer? Ingen alls. Ska man tillåta att Anja Pärson kommer hem till Sverige igen och inte en person som valt att starta sitt bolag på Cypern?

Skillnaden dem emellan är att på Cypern går det utmärkt att göra affärer medan Monaco å sin sida knappast är känt för sina utmanande slalombackar…