Företagsflytt – tips och råd 

Alla som har flyttat vet att det handlar om ett krävande projekt där den initiala planeringen är avgörande för hur pass effektiv och smidig själva flytten blir. Ju mer tid man lägger på att planera, desto färre blir de negativa överraskningarna och desto enklare blir också flytten. Ser man till en företagsflytt så gäller egentligen exakt samma sak – men gånger tio. 

För att lyckas med en företagsflytt så måste man i god tid börja planeringen och sätta igång med alla förberedelser. Och, man bör definitivt ta hjälp av proffs med detta. 

Själva flytten i rent fysisk mening är givetvis viktig, men det avgörande i frågan om en lyckad eller en misslyckad företagsflytt ligger i planeringen. Där krävs erfarenhet, kunskap och en partner som kan kommunicera med dig som beställare. 

Välj en erfaren partner för er företagsflytt

För att klara av en företagsflytt inom den tidsplan man satt upp och inom den budget man avsatt så måste varenda sten vändas. Genom att välja rätt partner så kan er stundande företagsflytt möjliggöra att ni direkt kan komma igång med arbetet igen, med den enda skillnaden att det sker i nya, fräscha lokaler. 

Här nedan ska vi rada upp några fördelar som finns med att ta professionell hjälp i samband med en företagsflytt. 

  • Flyttplan. Företaget börjar med att skapa en flyttplan där man på detaljnivå går igenom vilka steg som ska tas – och när dessa ska ske. Detta skapar ett logistiskt flöde utan flaskhalsar. 
  • Kommunikation. Vilka saker ska behållas, vilka ska skänkas bort – vilka kan man sälja? – och vilka är viktiga att flytta mer separat som en följd av ömtålighet? Företaget du anlitar för en företagsflytt kommer att gå igenom detta tillsammans med dig. Ett tips är att ha en anställd som hjälper dig att hantera dessa frågor. 

Flytten. Då själva flytten ska äga rum så är allting förberett. Alla inventarier är packade, märkta och emballerade – och allting numrerat för en enklare packning in i flyttbilarna. Det gör att installationen på det nya kontoret sker snabbare. I slutändan så kan dina anställda komma till ett dukat bord och börja arbeta direkt. Tid är pengar – och rätt partner håller alltid tiden.