Trapprenovering ger ett bättre intryck

Alla hus med fler än en våning har en trapp som väg emellan de olika våningsplanen och det är tyvärr ett väldigt bortglömt område. Det som många inte tänker på är nämligen det faktum att en trapp utgör en central del av husets interiör och att man av rent estetiska skäl ska försöka hålla den i så gott skick som möjligt. Även sett ur ett säkerhetsperspektiv så bör man hålla sin trapp i gott skick; man bör se hur stegens status ser ut, hur de slits samt hur ledstängerna sitter i väggarna. Kort sagt här – en trapp i dåligt skick innebär en fara för de som vistas i huset och som dagligen använder den.

För – och detta är utan all tvekan – trappen används och den används ofta; på samma sätt som golvet slits och går sönder så drabbar detta också stegen på trappen och slitaget förfular dessutom sett över en längre tid. Då och då måste man som husägare alltså vara beredd på att genomföra en trapprenovering och det som många tänker då detta ord nämns är att det kommer att innebära en stor kostnad.

En tanke som vi direkt kan slå hål på – en trapprenovering är nämligen inte alls speciellt kostsamt och detta oavsett om man väljer att genomföra den på egen hand eller om man väljer att anlita professionell hjälp.

Det som kommer att påverka priset för en trapprenovering handlar primärt om tre detaljer (och här förutsätter vi att du lejer in en firma snarare än att du genomför projektet på egen hand) och dessa är följande: hur många steg finns i trappen, vilket material vill du ha och hur är trappen formad; är den I- eller U-formad?

Dessa tre punkter kommer alltså att påverka priset och vidare så kan vi även nämna ytterligare en detalj som kan ge ett bättre pris för en trapprenovering och denna handlar om vilken stad man bor i.

Din trapprenovering blir billigare i Stockholm

Fördelen av att bo i en större stad som exempelvis Stockholm då det kommer till det slutliga priset för en trapprenovering är att det där finns renodlade specialister inom området och att dessa både genomför ett bättre- och billigare jobb. Bor man i en mindre stad så kommer man förmodligen att tvingas kontakta en snickare för ändamålet och detta till en något högre kostnad. Oavsett var i Sverige man bor dock så finns det en detalj som kan påverka priset i en positiv riktning och detta i form av rot-avdraget.

En trapprenovering där man använder sig av rot-avdraget kommer att slutligen kosta någonstans mellan 900-1200 kronor per steg beroende på material samt trappans utformning. Totalt så kostar en generell trapprenovering alltså i runda slängar någonstans mellan 10- 12000 kronor och detta är en väldigt billig summa som i slutändan förvandlar hela intrycket av ett hus och som dessutom gör det betydligt säkrare.

Att i Stockholm betala 10.000 kronor för att ta husets interiör till en helt ny nivå är verkligen ingen kostnad och något som fler husägare borde överväga.