Hälsokontroller – frågor och svar

När genomförde du senast en kontroll över din hälsa? Hur mår egentligen din kropp – och hur mår du på insidan? Att regelbundet genomföra hälsokontroller i Stockholm gör att man agerar förebyggande: man identifierar vissa problem och kan direkt börja skapa förändringar i det egna livet i syfte att må bättre på både in- och utsida. 

Hälsokontroller i Stockholm kan även användas av företag som kan använda dessa i syfte att skapa en bättre företagshälsa och som ett verktyg för att exempelvis förebygga längre sjukskrivningar hos personalen. Oavsett om det handlar om företag eller om privatpersoner så finns det många fördelar med hälsokontroller, men det finns också många frågor. Vi tänkte gå igenom några av de vanligaste frågorna och ge svar på dessa. Enligt följande: 

Fråga: Hur går hälsokontroller till? 

Svar: Hälsokontroller innebär att utbildad personal kontrollerar både fysisk och psykisk status hos den som ska undersökas. Man mäter exempelvis blodtryck, tar puls, kontrollerar immunförsvar och ser över risken för exempelvis diabetes. Utöver detta sker även djupgående samtal om hur man egentligen mår. Hur ser stressnivån ut, hur sover man om nätterna, hur ofta tränar man och på vilket sätt, vad har man för matvanor? Allt detta gås igenom och man får därefter en individuell plan för hur man ska agera för att komma till bukt med problematik som finns i den egna vardagen. Handlar det om hälsokontroller i Stockholm för företag så kommer företaget att ges tydliga tips om hur man kan förändra arbetsmiljön och arbetsklimatet i en mer positiv riktning. Inte sällan så rör detta förändringsarbete stress och press. Hur kan man reducera stressen på er arbetsplats och genom detta skapa bättre förutsättningar för varje enskild anställd? 

Fråga:  Hur lång tid tar hälsokontroller i Stockholm? 

Svar: Hur lång tid det tar beror dels på vilket företag man anlitat och dels på vilket typ av paket man valt. Gällande det senare så finns det mer avancerade hälokontroller som går in mer på djupet kring både fysisk och mental hälsa. Vanliga baspaket tar ungefär en halvtimme att genomföra och det är också den vanligaste lösningen bland både privatpersoner och företag i Stockholm. 

Fråga: Vad händer om det visar sig att jag är sjuk eller mår dåligt? 

Skulle exempelvis ett blodprov visa att någonting inte står rätt till så kommer man att rekommenderas att söka hjälp inom den vanliga sjukvården. Medverkar vid en hälsoundersökning gör alltid en sjuksköterska som kan hänvisa dig vidare. Skulle du må dåligt mentalt och uppleva problem med stress, depressioner eller lida av exempelvis sömnproblem så kan program skräddarsys för dig enligt KBT där du ges möjligheter att lära om invanda vanor och skapa nya förutsättningar för sig själv. Detta kommer givetvis att följas upp och där du deltar vid regelbundna samtal med en terapeut samt där ni tillsammans sätter upp nåbara mål att sikta mot i din vardag – och i ditt arbete.