Har Sverige för höga skatter?

Att Sverige är ett land där vi har höga skatter är något som är vida känt och som är ett evig ämne till diskussion och politiska debatter. Den ena sidan menar här att Sverige och skattesatserna här omöjliggör det för vanliga människor att tjäna pengar och att det i stort sett är omöjligt för ett företag att gå med en stor vinst på grund av att ens å stor del ska betalas till statskassan.

Den andra sidan däremot väljer att se till vad våra skattepengar går till – skola, vård och omsorg – och att vi de facto räknats som ett föregångsland gällande dessa tre områden. Den sidan väljer att påpeka hur det sett ut i Sverige under senare år då skatterna sjunkit och där både vård, omsorg och – framförallt – skola blivit lidande i och med detta.

PISA-resultatet, menar man, var en tydlig indikation på att skatterna i Sverige snarare bör höjas än sänkas och huruvida det påståendet är korrekt eller inte är något vi låter vara osagt. Klart i alla fall gällande Sveriges förhållandevis höga skatter är att väldigt många företagare – både stora och små – väljer att lämna landet för att kunna starta sina bolag på exempelvis Cypern och därigenom nå en betydligt högre vinst.

Klara ekonomiska fördelar i att starta bolag på Cypern

Fördelen mellan att starta ett bolag på Cypern och att starta motsvarande i Sverige är stor och främst om man ser till bolagsskatten. I Sverige ligger denna på 22% medan man i Cypern betalar 10% – en stor skillnad som naturligtvis gör en stor skillnad i plånboken.

Ytterligare fördelar som finns i att starta ett bolag i Cypern är att man där exempelvis kan köpa ett svenskt aktiebolag utan att betala någon kapitalvinstskatt, att man inte har något låneförbud för aktieägare i ett cypriotisk bolag samt att en skattefri utdelning är möjlig från bolag i Cypern.

Kort sagt; de ekonomiska fördelarna som ligger i att starta ett bolag på Cypern är alltför frestande för många mindre företag att motstå och här lägger vi inga som helst värderingar eller pekar med moraliska pekpinnar.

Tänk på alla idrottsmän och artister

Har man möjligheten att starta ett bolag på exempelvis Cypern eller Malta och därefter maximera sin vinst under några år så tycker vi också att det är okej. Här kommer förmodligen många att skrika rakt ut åt det faktum att de personer och företag som väljer denna utväg också i och med detta har lurat den svenska statskassan på åtskilliga miljoner – ibland miljarder! – och att de därigenom borde bli behandlade som en slags paria och för evigt vara bannlysta från att bestiga svensk mark igen.

Men – vad är egentligen skillnaden mellan att starta ett bolag på Cypern och att flytta till exempelvis Monaco som många idrottsmän- och kvinnor gör under de lukrativa åren av sina karriärer? Ingen alls. Ska man tillåta att Anja Pärson kommer hem till Sverige igen och inte en person som valt att starta sitt bolag på Cypern?

Skillnaden dem emellan är att på Cypern går det utmärkt att göra affärer medan Monaco å sin sida knappast är känt för sina utmanande slalombackar…

Trapprenovering ger ett bättre intryck

Alla hus med fler än en våning har en trapp som väg emellan de olika våningsplanen och det är tyvärr ett väldigt bortglömt område. Det som många inte tänker på är nämligen det faktum att en trapp utgör en central del av husets interiör och att man av rent estetiska skäl ska försöka hålla den i så gott skick som möjligt. Även sett ur ett säkerhetsperspektiv så bör man hålla sin trapp i gott skick; man bör se hur stegens status ser ut, hur de slits samt hur ledstängerna sitter i väggarna. Kort sagt här – en trapp i dåligt skick innebär en fara för de som vistas i huset och som dagligen använder den.

För – och detta är utan all tvekan – trappen används och den används ofta; på samma sätt som golvet slits och går sönder så drabbar detta också stegen på trappen och slitaget förfular dessutom sett över en längre tid. Då och då måste man som husägare alltså vara beredd på att genomföra en trapprenovering och det som många tänker då detta ord nämns är att det kommer att innebära en stor kostnad.

En tanke som vi direkt kan slå hål på – en trapprenovering är nämligen inte alls speciellt kostsamt och detta oavsett om man väljer att genomföra den på egen hand eller om man väljer att anlita professionell hjälp.

Det som kommer att påverka priset för en trapprenovering handlar primärt om tre detaljer (och här förutsätter vi att du lejer in en firma snarare än att du genomför projektet på egen hand) och dessa är följande: hur många steg finns i trappen, vilket material vill du ha och hur är trappen formad; är den I- eller U-formad?

Dessa tre punkter kommer alltså att påverka priset och vidare så kan vi även nämna ytterligare en detalj som kan ge ett bättre pris för en trapprenovering och denna handlar om vilken stad man bor i.

Din trapprenovering blir billigare i Stockholm

Fördelen av att bo i en större stad som exempelvis Stockholm då det kommer till det slutliga priset för en trapprenovering är att det där finns renodlade specialister inom området och att dessa både genomför ett bättre- och billigare jobb. Bor man i en mindre stad så kommer man förmodligen att tvingas kontakta en snickare för ändamålet och detta till en något högre kostnad. Oavsett var i Sverige man bor dock så finns det en detalj som kan påverka priset i en positiv riktning och detta i form av rot-avdraget.

En trapprenovering där man använder sig av rot-avdraget kommer att slutligen kosta någonstans mellan 900-1200 kronor per steg beroende på material samt trappans utformning. Totalt så kostar en generell trapprenovering alltså i runda slängar någonstans mellan 10- 12000 kronor och detta är en väldigt billig summa som i slutändan förvandlar hela intrycket av ett hus och som dessutom gör det betydligt säkrare.

Att i Stockholm betala 10.000 kronor för att ta husets interiör till en helt ny nivå är verkligen ingen kostnad och något som fler husägare borde överväga.