Vad innebär bra fastighetsförvaltning i Stockholm?

Fastighetsförvaltning är ett stort och tidskrävande arbete. Många mindre fastighetsbolag i Stockholm väljer att lägga ut förvaltningen på ett externt företag.

Fastighetsförvaltning är ett samlingsnamn för allt som behöver göras med en fastighet. Det inkluderar både ren service och underhåll i fastigheten och den ekonomiska sidan av att driva ett fastighetsbolag. Generellt brukar man dela upp fastighetsförvaltning i tre underkategorier: teknisk förvaltning, administrativ förvaltning och ekonomisk förvaltning.

Inom teknisk förvaltning ingår saker som rör den dagliga driften i huset. Skötsel och underhåll av alla delar av fastigheten, inklusive de tekniska och elektriska installationerna som kan finnas i fastigheten. Hissen, till exempel, och värmesystemet, ventilationen och elcentralerna. Den tekniska förvaltningen sköts ofta av en vaktmästare, men kan också kräva extern specialkompetens.

Hur ska ett litet fastighetsbolag hinna med all denna fastighetsförvaltning i Stockholm?

Administrativ förvaltning inkluderar allt som faller in under ramen för kontorsarbete. Dessa arbetsuppgifter inkluderar att skicka ut hyresavier till hyresgästerna, skriva nya hyreskontrakt och skicka ut information till hyresgästerna. Ekonomisk förvaltning handlar till exempel om att sköta fastighetsbolagets bokföring, förhandlingar med externa parter och lägga upp en budget för fastigheten.

Allt det här är sannerligen inte lätt att hinna med för ett litet fastighetsbolag med få anställda. Ändå måste alla delar av fastighetsförvaltningen utföras på ett fullgott sätt, året runt. Därför väljer många fastighetsägare att anlita extern fastighetsförvaltning i Stockholm, för att vara säker på att allt blir gjort på rätt sätt i rätt tid. Det finns ett flertal professionella fastighetsförvaltare i Stockholm som kan ta ett helhetsgrepp på fastighetens alla behov.