Elektriker i Stockholm – ett yrke för proffs

Elektrikern har ett yrke som innehåller både teoretiskt och praktiskt kunnande. Vid installation av något i ditt hus kan du anlita en elektriker i Stockholm.

I en känd dialog mellan Hasse Alfredson och Tage Danielsson sägs det att “allt går med elektricitet”. Det var naturligtvis korrekt redan för femtio år sedan, men antalet elkrävande installationer har sedan dess ökat alltmer. Men det gäller att apparater av olika slag kopplas in korrekt och med säkerheten i högsätet.

Idag kan vi köpa apparater via nätet som inte fyller de säkerhetsregler som gäller i Sverige och inom EU. Att installera en sådan utrustning kan ge upphov till allvarliga skador och kan till och med vara olagligt. Av det skälet ska man alltid stämma av med en behörig och certifierad elektriker inför en sådan installation.

Elektriker i Stockholm med mångsidigt kunnande

En elektriker begränsar sig inte i sitt yrke till att dra ledningar, vilket i och för sig är viktigt. Elektriker lämnar också service inom flera områden. Det kan handla om att sätta in elmätare för att få ordentlig och rättvis kontroll av husets elförbrukning. En elektriker kan också göra en översyn av befintliga installationer.

Den som köper ett äldre hus bör förvissa sig om att alla installationer är korrekt utförda. Om jordfelsbrytare saknas bör de sättas in. Familjer med småbarn bör se till att en elektriker sätter in petskydd i eluttag. Det är också klokt att kontrollera så att det inte finns trasiga ledningar för el i huset. Och inte minst ska allt vara jordat.

KategorierEl